Đâm chết vợ cũ và con trai sau 2 tuần ly dị vì... ghen

Đâm chết vợ cũ và con trai sau 2 tuần ly dị vì... ghen

Bình Phước: Khởi tố đối tượng giết vợ cũ và con trai

Bình Phước: Khởi tố đối tượng giết vợ cũ và con trai

Chồng giết vợ và con trai sau 2 tuần ly hôn

Chồng giết vợ và con trai sau 2 tuần ly hôn

Ly hôn được 2 tuần, quay lại chém chết vợ và con trai

Níu kéo bất thành sau ly hôn, gã đàn ông sát hại vợ cũ và con trai

Níu kéo bất thành sau ly hôn, gã đàn ông sát hại vợ cũ và con trai

Bắt đối tượng sát hại vợ cũ và con ruột chỉ sau 2 tuần ly hôn

Bắt đối tượng sát hại vợ cũ và con ruột chỉ sau 2 tuần ly hôn

Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại vợ cũ và con trai do mâu thuẫn

Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại vợ cũ và con trai do mâu thuẫn

Gã đàn ông bạc ác nhẫn tâm sát hại vợ cũ và con ruột

Gã đàn ông bạc ác nhẫn tâm sát hại vợ cũ và con ruột