Thêm đối tượng đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm sông Đà ra đầu thú

Thêm đối tượng đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm sông Đà ra đầu thú

Bắt 2 người đàn ông đổ trộm dầu thải khiến nước sạch sông Đà bị ô nhiễm

Bắt 2 người đàn ông đổ trộm dầu thải khiến nước sạch sông Đà bị ô nhiễm

Đã triệu tập một số đối tượng nghi gây ô nhiễm nước sông Đà

Đã triệu tập một số đối tượng nghi gây ô nhiễm nước sông Đà

Khởi tố vụ án hình sự đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà

Khởi tố vụ án hình sự đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà

Khởi tố vụ án gây ô nhiễm nước sạch sông Đà

Khởi tố vụ án gây ô nhiễm nước sạch sông Đà

Hòa Bình họp báo vụ ô nhiễm nước sạch sông Đà

Hòa Bình họp báo vụ ô nhiễm nước sạch sông Đà

Khởi tố vụ nước nhiễm dầu: Chưa xem xét hành vi Viwasupco?

'Vẫn còn váng dầu và hợp chất lơ lửng tại khu vực suối bị tràn dầu'

Sau sự cố nhiễm dầu thải, nước sông Đà vẫn an toàn?

Hòa Bình họp báo vụ ô nhiễm nước sạch sông Đà

Khởi tố vụ án đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước nguồn của Nhà máy nước sông Đà

Khởi tố vụ án đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà

Khởi tố vụ án hình sự đổ dầu thải vào đầu nguồn nước sông Đà

Khởi tố hình sự vụ đổ dầu thải gây sự cố nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân Hà Nội

Họp báo thông tin nước sạch sông Đà nhiễm dầu tại Hòa Bình

Truy tìm thủ phạm đổ trộm dầu thải gây ra sự cố nước sạch sông Đà

Nhà máy nước sông Đà chôn lấp dầu thải không đúng quy định