Quảng Nam: Rủ nhau tắm biển, hai người đuối nước thương tâm

Quảng Nam: Rủ nhau tắm biển, hai người đuối nước thương tâm

Bị cuốn vào vùng nước xoáy, hai thanh thiếu niên tử vong

Bị cuốn vào vùng nước xoáy, hai thanh thiếu niên tử vong

Tắm biển, 2 thanh niên chết đuối thương tâm

Tắm biển, 2 thanh niên chết đuối thương tâm

Tắm biển 2 thiếu niên chết đuối thương tâm

Tắm biển 2 thiếu niên chết đuối thương tâm

Tắm biển sau khi đá bóng, 2 thanh thiếu niên bị cuốn vào vùng xoáy sâu tử vong

Tắm biển sau khi đá bóng, 2 thanh thiếu niên bị cuốn vào vùng xoáy sâu tử vong

3 thanh thiếu niên tắm biển, 2 người tử vong

3 thanh thiếu niên tắm biển, 2 người tử vong

Quảng Nam: 2 người chết đuối khi tắm biển

Quảng Nam: 2 người chết đuối khi tắm biển

Quảng Nam: 2 thanh niên chết đuối khi tắm biển

Quảng Nam: 2 thanh niên chết đuối khi tắm biển

Rủ nhau tắm biển sau khi đá bóng, 2 thanh thiếu niên chết đuối

Rủ nhau tắm biển sau khi đá bóng, 2 thanh thiếu niên chết đuối