Quảng Nam kiểm tra xử lý các cây xăng dầu trong khu dân cư

Quảng Nam kiểm tra xử lý các cây xăng dầu trong khu dân cư

Quảng Nam: Hàn xì gây cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Quảng Nam: Hàn xì gây cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Cháy cây xăng do tia lửa hàn

Cháy cây xăng do tia lửa hàn

Quảng Nam: Bất ngờ nguyên nhân cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Quảng Nam: Bất ngờ nguyên nhân cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Đã xác định được nguyên nhân vụ cháy cây xăng ở Quảng Nam

Đã xác định được nguyên nhân vụ cháy cây xăng ở Quảng Nam

Nguyên nhân bất ngờ dẫn tới cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Nguyên nhân bất ngờ dẫn tới cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Quảng Nam: Xe bồn tiếp nhiên liệu bốc cháy

Quảng Nam: Xe bồn tiếp nhiên liệu bốc cháy

Cây xăng Khải Hoàng 2 bốc cháy vì hàn xì

Cây xăng Khải Hoàng 2 bốc cháy vì hàn xì

Thợ hàn gây cháy cây xăng ở Quảng Nam

Thợ hàn gây cháy cây xăng ở Quảng Nam

Hiện trường vụ cháy cây xăng ở Quảng Nam

Hiện trường vụ cháy cây xăng ở Quảng Nam

Cháy cây xăng, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy cây xăng, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cây xăng bốc cháy ngùn ngụt, cả khu phố náo loạn

Cây xăng bốc cháy ngùn ngụt, cả khu phố náo loạn

Cháy lớn tại cây xăng ở Quảng Nam

Cháy lớn tại cây xăng ở Quảng Nam

Xe bồn bốc cháy ngay tại cây xăng

Xe bồn bốc cháy ngay tại cây xăng

Sau khi tiếp nhiên liệu, xe bồn bốc cháy thiêu rụi cả cây xăng ở Quảng Nam

Sau khi tiếp nhiên liệu, xe bồn bốc cháy thiêu rụi cả cây xăng ở Quảng Nam

Xe bồn bốc cháy thiêu rụi cây xăng

Xe bồn bốc cháy thiêu rụi cây xăng

Thót tim clip xe bồn bốc hỏa ngùn ngụt cùng cây xăng

Thót tim clip xe bồn bốc hỏa ngùn ngụt cùng cây xăng

Tiếp xong nhiên liệu, xe chở xăng bất ngờ bốc cháy khiến cư dân hoảng loạn

Tiếp xong nhiên liệu, xe chở xăng bất ngờ bốc cháy khiến cư dân hoảng loạn

Quảng Nam: Dân hốt hoảng sơ tán vì cây xăng bốc cháy dữ dội

Quảng Nam: Dân hốt hoảng sơ tán vì cây xăng bốc cháy dữ dội

Quảng Nam: Xe bồn bốc cháy trơ khung cạnh cây xăng

Quảng Nam: Xe bồn bốc cháy trơ khung cạnh cây xăng