Phát triển mạnh hạ tầng giao thông phía Đông

Phát triển mạnh hạ tầng giao thông phía Đông

Những năm qua, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp đã tạo nên diện mạo mới cho khu vực...
Thông xe nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM giảm kẹt xe phía Đông

Thông xe nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM giảm kẹt xe phía Đông

Thông xe nút giao thông 'giải cứu' kẹt xe cửa ngõ phía đông TP. Hồ Chí Minh

Thông xe nút giao thông 'giải cứu' kẹt xe cửa ngõ phía đông TP. Hồ Chí Minh

Thông xe nút giao quan trọng phía Đông TP HCM

Thông xe nút giao quan trọng phía Đông TP HCM

Chính thức thông xe hầm chui giải tỏa ùn tắc cửa ngõ TP.HCM

Chính thức thông xe hầm chui giải tỏa ùn tắc cửa ngõ TP.HCM

Thông xe nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM

Thông xe nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM

Cận cảnh nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM hơn 200 tỷ đồng vừa thông xe

Cận cảnh nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM hơn 200 tỷ đồng vừa thông xe

Thông xe nút giao giải cứu kẹt xe khu Đông TPHCM

Thông xe nút giao giải cứu kẹt xe khu Đông TPHCM

Nhìn từ trên cao nút giao thông cửa ngõ phía Đông Sài Gòn vừa thông xe

Nhìn từ trên cao nút giao thông cửa ngõ phía Đông Sài Gòn vừa thông xe

Nút giao 270 tỷ phía Đông Sài Gòn thông xe, xóa 'điểm đen' ùn tắc

Nút giao 270 tỷ phía Đông Sài Gòn thông xe, xóa 'điểm đen' ùn tắc

TP Hồ Chí Minh thông xe nút giao thông Đại học Quốc gia, giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ phía đông

TP Hồ Chí Minh thông xe nút giao thông Đại học Quốc gia, giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ phía đông

Ngày mai, áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông TP HCM sẽ được giải tỏa

Ngày mai, áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông TP HCM sẽ được giải tỏa