Supe Lâm Thao: Luôn sát cánh với nông dân trên từng thửa ruộng

Supe Lâm Thao: Luôn sát cánh với nông dân trên từng thửa ruộng

Tâm tư, kiến nghị của Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018

Tâm tư, kiến nghị của Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018

Táo sơn tra-một thời trồng như cây dại, giờ dân lại có tiền

Táo sơn tra-một thời trồng như cây dại, giờ dân lại có tiền

Rừng táo sơn tra hơn 150 tuổi, 'đẻ' sòn sòn, cho cả tạ quả/cây

Rừng táo sơn tra hơn 150 tuổi, 'đẻ' sòn sòn, cho cả tạ quả/cây

Sơn La: Đưa sản phẩm táo sơn tra vươn xa trên thị trường

Sơn La: Đưa sản phẩm táo sơn tra vươn xa trên thị trường

Chùm ảnh: Vùng cao Bắc Yên, Sơn La rộn ràng mùa táo chín

Chùm ảnh: Vùng cao Bắc Yên, Sơn La rộn ràng mùa táo chín

Yên Bái: Hoàn thành kế hoạch trồng rừng, gần 90% kế hoạch năm 2018

Yên Bái: Hoàn thành kế hoạch trồng rừng, gần 90% kế hoạch năm 2018

Trạm Tấu - Yên Bái: Trồng rừng đạt gần 90% kế hoạch năm 2018

Trạm Tấu - Yên Bái: Trồng rừng đạt gần 90% kế hoạch năm 2018

Bắc Yên (Sơn La): Cây sơn tra giúp người dân thoát nghèo

Bắc Yên (Sơn La): Cây sơn tra giúp người dân thoát nghèo

Lên núi hái 'lộc rừng', nông dân Tỏa Tình thu tiền triệu mỗi ngày

Lên núi hái 'lộc rừng', nông dân Tỏa Tình thu tiền triệu mỗi ngày

Mù Cang Chải trồng 200ha Sơn Tra vào rừng tự nhiên nghèo kiệt

Mù Cang Chải trồng 200ha Sơn Tra vào rừng tự nhiên nghèo kiệt

Mùa thu hoạch sơn tra giúp đồng bào vùng cao kiếm tiền triệu

Mùa thu hoạch sơn tra giúp đồng bào vùng cao kiếm tiền triệu

Điện Biên: Mùa vàng sơn tra bội thu trên đỉnh đèo Pha Đin

Điện Biên: Mùa vàng sơn tra bội thu trên đỉnh đèo Pha Đin

Sáng tươi vùng cao từ vốn tín dụng chính sách

Sáng tươi vùng cao từ vốn tín dụng chính sách