Nữ cán bộ 17 năm 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng'

Nữ cán bộ 17 năm 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng'

17 năm trôi qua kể từ ngày cô Hồng tham gia công tác phụ nữ cô luôn là tấm gương về sự đảm đang trong công...