Thu hồi văn bản khuyến cáo người dân sau vụ cháy Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Thu hồi văn bản khuyến cáo người dân sau vụ cháy Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Thu hồi văn bản khuyến cáo không ăn thực phẩm trong bán kính 1 km

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Thu hồi văn bản khuyến cáo không ăn thực phẩm trong bán kính 1 km

Thu hồi khuyến cáo về thực phẩm, nước uống sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Thu hồi khuyến cáo về thực phẩm, nước uống sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Cháy hàng nghìn bóng đèn huỳnh quang nguy hiểm thế nào?

Cháy hàng nghìn bóng đèn huỳnh quang nguy hiểm thế nào?

Thu hồi văn bản khuyến cáo không ăn thực phẩm quanh Công ty Rạng Đông

Thu hồi văn bản khuyến cáo không ăn thực phẩm quanh Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân rò rỉ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân rò rỉ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân rò rỉ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Lo ngại thủy ngân rò rỉ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông