Mỹ chính thức khép lại cuộc điều tra thảm kịch xả súng đẫm máu ở Las Vegas

Mỹ chính thức khép lại cuộc điều tra thảm kịch xả súng đẫm máu ở Las Vegas

Pháp, Anh phản đối phát biểu của Tổng thống Mỹ D.Trump về đạo luật súng đạn

Pháp, Anh phản đối phát biểu của Tổng thống Mỹ D.Trump về đạo luật súng đạn

Tổng thống Mỹ phản đối siết chặt luật kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ phản đối siết chặt luật kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ vận động tranh cử tại đại hội thường niên NRA

Tổng thống Mỹ vận động tranh cử tại đại hội thường niên NRA

YouTube cấm các video liên quan đến súng tự chế

YouTube cấm các video liên quan đến súng tự chế

Mỹ quyết tâm thay đổi 'văn hóa súng đạn'

Mỹ quyết tâm thay đổi 'văn hóa súng đạn'

Thượng viện Florida (Mỹ) ủng hộ trang bị súng cho giáo viên

Thượng viện Florida (Mỹ) ủng hộ trang bị súng cho giáo viên

Điều gì cản trở Tổng thống Trump cấm thiết bị 'độ' súng sau vụ thảm sát tại Parkland?

Điều gì cản trở Tổng thống Trump cấm thiết bị 'độ' súng sau vụ thảm sát tại Parkland?

Hoa Kỳ: Tổng thống Trump thúc đẩy lệnh cấm lẫy đạn bắn liên thanh

Hoa Kỳ: Tổng thống Trump thúc đẩy lệnh cấm lẫy đạn bắn liên thanh