Ba bà cháu đuối nước thương tâm khi mò ốc, nỗi đau mang tên cái nghèo

Ba bà cháu đuối nước thương tâm khi mò ốc, nỗi đau mang tên cái nghèo

Xóm nghèo tang thương lo hậu sự cho 3 bà cháu mò ốc chết đuối

Xóm nghèo tang thương lo hậu sự cho 3 bà cháu mò ốc chết đuối

3 bà cháu nhà nghèo chết thảm khi lặn lội bắt ốc giữa trưa

3 bà cháu nhà nghèo chết thảm khi lặn lội bắt ốc giữa trưa

Đắk Lắk: Ra đập bắt ốc, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

Đắk Lắk: Ra đập bắt ốc, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

Đắk Lắk: 3 bà cháu tử vong dưới đập nước

Đắk Lắk: 3 bà cháu tử vong dưới đập nước

3 bà cháu chết đuối thương tâm khi đi mò cua, bắt ốc

3 bà cháu chết đuối thương tâm khi đi mò cua, bắt ốc

3 bà cháu đuối nước khi mò cua

Đi bắt ốc, ba người bị chết đuối thương tâm