Hồi ức về Việt Nam của các cựu chiến binh Xô Viết: Việt Nam đất bỏng

Hồi ức về Việt Nam của các cựu chiến binh Xô Viết: Việt Nam đất bỏng

Ký ức về trận đầu bắn rơi 4 máy bay Mỹ của người cựu chiến binh Xô Viết

Ký ức về trận đầu bắn rơi 4 máy bay Mỹ của người cựu chiến binh Xô Viết

Mời đọc Tinh hoa Việt số 89, ra ngày 10/12/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 89, ra ngày 10/12/2018

Hồi ức về Việt Nam của các cựu chiến binh Xô viết: Tình yêu xen lẫn nỗi đau tôi

Hồi ức về Việt Nam của các cựu chiến binh Xô viết: Tình yêu xen lẫn nỗi đau tôi

Mời đọc Tinh hoa Việt số 87, phát hành ngày 10/11/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 87, phát hành ngày 10/11/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 86, phát hành ngày 25/10/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 86, phát hành ngày 25/10/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 85, phát hành ngày 10/10/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 85, phát hành ngày 10/10/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 84, phát hành ngày 25/9/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 84, phát hành ngày 25/9/2018

Tìm đọc Tinh hoa Việt số 82, phát hành ngày 25/8/2018

Tìm đọc Tinh hoa Việt số 82, phát hành ngày 25/8/2018

Hồi ức về Việt Nam của các cựu chiến binh Xô Viết: Сái chết tiến gần 1 km/giây

Hồi ức về Việt Nam của các cựu chiến binh Xô Viết: Сái chết tiến gần 1 km/giây

Mời đọc Tinh hoa Việt số 81, ra ngày 10/8/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 81, ra ngày 10/8/2018

Những chi tiết thú vị ít thấy trong lễ diễu binh 9/5 ở Nga

Những chi tiết thú vị ít thấy trong lễ diễu binh 9/5 ở Nga