Tháp Bà Ponagar qua Mộc bản triều Nguyễn

Tháp Bà Ponagar qua Mộc bản triều Nguyễn

Hình thành từ khoảng thế kỷ VIII-XIII, di tích Tháp Bà Ponagar đã được thể hiện trong nhiều tài liệu quý....