Nguyễn Công Trứ - phải có danh gì với núi sông

Nguyễn Công Trứ - phải có danh gì với núi sông

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có nhiều danh nhân và nhân cách văn hóa mẫu mực, Nguyễn Công Trứ sớm tạo...