Quảng Ngãi tiếp tục nhận chìm bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi tiếp tục nhận chìm bùn thải xuống biển

Thống nhất nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Thống nhất nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi lại cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi lại cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi lại cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi lại cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi cho nhận chìm bùn thải, Bộ GTVT chịu trách nhiệm về ô nhiễm?

Quảng Ngãi cho nhận chìm bùn thải, Bộ GTVT chịu trách nhiệm về ô nhiễm?

Quảng Ngãi dừng nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển

Quảng Ngãi dừng nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển

Quảng Ngãi: Dừng khẩn cấp việc nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển Tịnh Khê

Quảng Ngãi: Dừng khẩn cấp việc nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển Tịnh Khê

Quảng Ngãi tạm dừng nhận chìm 62.000m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi tạm dừng nhận chìm 62.000m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi: Dừng khẩn cấp nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển vì lo ngại ô nhiễm

Quảng Ngãi: Dừng khẩn cấp nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển vì lo ngại ô nhiễm

Dừng nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển Tịnh Khê

Dừng nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển Tịnh Khê

Quảng Ngãi tạm dừng nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển

Quảng Ngãi tạm dừng nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển

Quảng Ngãi hỏa tốc tạm dừng việc nhận chìm ở biển từ nạo vét duy tu luồng hàng hải

Quảng Ngãi hỏa tốc tạm dừng việc nhận chìm ở biển từ nạo vét duy tu luồng hàng hải

Quảng Ngãi: Nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát thải xuống biển Tịnh Khê, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển và xóa sổ khu du lịch Mỹ Khê?

Quảng Ngãi: Nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát thải xuống biển Tịnh Khê, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển và xóa sổ khu du lịch Mỹ Khê?

Quảng Ngãi hỏa tốc dừng việc nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi hỏa tốc dừng việc nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát thải xuống biển

Quảng Ngãi cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát thải xuống biển

Quảng Ngãi: Nhấn chìm 60.000m3 bùn ảnh hưởng thế nào đến bãi tắm Mỹ Khê?

Quảng Ngãi: Nhấn chìm 60.000m3 bùn ảnh hưởng thế nào đến bãi tắm Mỹ Khê?