Hà Nam: Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Hà Nam: Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Tràng hoa bất tử trên vùng biển Tây Nam

Tràng hoa bất tử trên vùng biển Tây Nam

Chuyện những người lính vừa làm nghĩa vụ quốc tế, vừa bảo vệ Tổ quốc

Chuyện những người lính vừa làm nghĩa vụ quốc tế, vừa bảo vệ Tổ quốc

Kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Vùng 5 Hải quân kỷ niệm 40 năm chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Vùng 5 Hải quân kỷ niệm 40 năm chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Hình ảnh Lễ tưởng niệm các liệt sỹ Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Hình ảnh Lễ tưởng niệm các liệt sỹ Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Quân chủng Hải quân tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Quân chủng Hải quân tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

Chiến dịch đổ bộ Tà Lơn: Bộ Tư lệnh mang 'Mật danh T15' (kỳ 3)

Chiến dịch đổ bộ Tà Lơn: Bộ Tư lệnh mang 'Mật danh T15' (kỳ 3)

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, quân sự cho cán bộ cao cấp Hải quân

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, quân sự cho cán bộ cao cấp Hải quân