Xử phạt 'kịch khung' đơn vị xả thải chưa qua xử lý ra biển

Xử phạt 'kịch khung' đơn vị xả thải chưa qua xử lý ra biển

Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển như thế nào?

Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển như thế nào?

Nước thải xả ra biển Đà Nẵng: Bất ngờ nguyên nhân mới

Nước thải xả ra biển Đà Nẵng: Bất ngờ nguyên nhân mới

Chủ tịch Đà Nẵng: Phạt 'hết cỡ' dự án xả thải trộm ra biển

Chủ tịch Đà Nẵng: Phạt 'hết cỡ' dự án xả thải trộm ra biển

Đà Nẵng: Phát hiện dự án Kim Long Nam xả thải trực tiếp ra môi trường biển

Đà Nẵng: Phát hiện dự án Kim Long Nam xả thải trực tiếp ra môi trường biển

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung công ty xả thải ra biển

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung công ty xả thải ra biển

Công ty Kim Long Nam xả thải ra biển, Chủ tịch Đà Nẵng lệnh phạt tột khung

Công ty Kim Long Nam xả thải ra biển, Chủ tịch Đà Nẵng lệnh phạt tột khung

Đà Nẵng: Làm rõ nghi vấn lợi dụng đêm tối xả thải ra biển

Đà Nẵng: Làm rõ nghi vấn lợi dụng đêm tối xả thải ra biển

Vụ nước thải xả ra biển Đà Nẵng: Trả lời báo chí một đằng, báo cáo một nẻo!

Vụ nước thải xả ra biển Đà Nẵng: Trả lời báo chí một đằng, báo cáo một nẻo!

Đà Nẵng: Nước thải bốc mùi hôi thối tràn ra biển

Nghi vấn nước thải bị xả trộm nhuộm đen biển Đà Nẵng

Nghi vấn nước thải bị xả trộm nhuộm đen biển Đà Nẵng