Hải quân Ấn Độ săn tìm tàu ngầm Pakistan

Hải quân Ấn Độ săn tìm tàu ngầm Pakistan

Quân đội Ấn Độ phải mất đến 21 ngày để tìm thấy tung tích một tàu ngầm Pakistan biến mất đột ngột giữa lúc...