Chụp ảnh 'tự sướng' với máy bay tại Thái Lan có thể đối mặt với án tử

Chụp ảnh 'tự sướng' với máy bay tại Thái Lan có thể đối mặt với án tử

Quốc tế nổi bật: Venezuela huy động dân quân bảo vệ đất nước

Quốc tế nổi bật: Venezuela huy động dân quân bảo vệ đất nước

Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan có thể bị tử hình

Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan có thể bị tử hình

Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan có thể bị tử hình

Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan có thể bị tử hình

Chụp ảnh 'tự sướng' với máy bay đang hạ cánh có thể bị tử hình

Chụp ảnh 'tự sướng' với máy bay đang hạ cánh có thể bị tử hình

Thái Lan có thể tử hình du khách vì chụp ảnh gây mất an toàn hàng không

Thái Lan có thể tử hình du khách vì chụp ảnh gây mất an toàn hàng không

Du khách có thể bị tử hình nếu chụp ảnh tự sướng trên bãi biển Thái Lan

Du khách có thể bị tử hình nếu chụp ảnh tự sướng trên bãi biển Thái Lan

Du khách có thể bị tử hình nếu chụp ảnh 'tự sướng' trước máy bay ở bãi biển Thái Lan

Du khách có thể bị tử hình nếu chụp ảnh 'tự sướng' trước máy bay ở bãi biển Thái Lan

Có thể bị tử hình nếu cố chụp ảnh 'chạm máy bay' tại bãi biển Thái Lan

Có thể bị tử hình nếu cố chụp ảnh 'chạm máy bay' tại bãi biển Thái Lan

Có thể bị tử hình nếu chụp ảnh tại bãi biển Thái Lan này?

Có thể bị tử hình nếu chụp ảnh tại bãi biển Thái Lan này?

Nguy cơ 'dính án tử' cho du khách thích chụp ảnh 'tự sướng' tại Phuket, Thái Lan

Nguy cơ 'dính án tử' cho du khách thích chụp ảnh 'tự sướng' tại Phuket, Thái Lan

Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan có thể bị tử hình

Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan có thể bị tử hình