3.000 người tạo hình cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

3.000 người tạo hình cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi: Xác lập Kỷ lục Việt Nam về số người hát Quốc ca, tạo hình lá cờ Tổ quốc trên biển

Quảng Ngãi: Xác lập Kỷ lục Việt Nam về số người hát Quốc ca, tạo hình lá cờ Tổ quốc trên biển

3.000 người hát Quốc ca, tạo hình lá cờ Tổ quốc trên biển

3.000 người hát Quốc ca, tạo hình lá cờ Tổ quốc trên biển

Xác lập kỷ lục Việt Nam về số người tạo hình lá cờ tổ quốc nhiều nhất trên biển

Xác lập kỷ lục Việt Nam về số người tạo hình lá cờ tổ quốc nhiều nhất trên biển

Hơn 3.000 người xác lập kỷ lục hát Quốc ca và tạo hình lá cờ Tổ quốc

Hơn 3.000 người xác lập kỷ lục hát Quốc ca và tạo hình lá cờ Tổ quốc

Lý Sơn: Hơn 3.000 người xác lập kỷ lục tạo hình lá cờ và hát Quốc ca

Lý Sơn: Hơn 3.000 người xác lập kỷ lục tạo hình lá cờ và hát Quốc ca

3.000 người xếp lá cờ Tổ quốc khổng lồ trên đảo Lý Sơn

3.000 người xếp lá cờ Tổ quốc khổng lồ trên đảo Lý Sơn

3.000 người xếp cờ Tổ quốc, hát Quốc ca giữa đảo Lý Sơn

3.000 người xếp cờ Tổ quốc, hát Quốc ca giữa đảo Lý Sơn

3.000 người tham gia xếp hình cờ Tổ quốc trên biển

3.000 người tham gia xếp hình cờ Tổ quốc trên biển

Một du khách dạo chơi tắm biển bị đột quỵ tử vong

Một du khách dạo chơi tắm biển bị đột quỵ tử vong

Tắm biển ở đảo Lý Sơn, du khách bất ngờ tử vong

Tắm biển ở đảo Lý Sơn, du khách bất ngờ tử vong

Một du khách tử vong nghi do đột quỵ ở Lý Sơn

Một du khách tử vong nghi do đột quỵ ở Lý Sơn

Phát hiện khách du lịch tử vong tại gành san hô đảo Lý Sơn

Phát hiện khách du lịch tử vong tại gành san hô đảo Lý Sơn

Dạo chơi tắm biển, một du khách tử vong ở Hang Câu

Dạo chơi tắm biển, một du khách tử vong ở Hang Câu

Phát hiện du khách tử vong nghi do đột quỵ ở Lý Sơn

Phát hiện du khách tử vong nghi do đột quỵ ở Lý Sơn

Một du khách tử vong ở Hang Câu Lý Sơn

Một du khách tử vong ở Hang Câu Lý Sơn