Một du khách dạo chơi tắm biển bị đột quỵ tử vong

Một du khách dạo chơi tắm biển bị đột quỵ tử vong

Tắm biển ở đảo Lý Sơn, du khách bất ngờ tử vong

Tắm biển ở đảo Lý Sơn, du khách bất ngờ tử vong

Một du khách tử vong nghi do đột quỵ ở Lý Sơn

Một du khách tử vong nghi do đột quỵ ở Lý Sơn

Dạo chơi tắm biển, một du khách gục ngã rồi tử vong

Dạo chơi tắm biển, một du khách gục ngã rồi tử vong

Một du khách tử vong ở Hang Câu Lý Sơn

Một du khách tử vong ở Hang Câu Lý Sơn

Phát hiện khách du lịch tử vong tại gành san hô đảo Lý Sơn

Phát hiện khách du lịch tử vong tại gành san hô đảo Lý Sơn

Dạo chơi tắm biển, một du khách tử vong ở Hang Câu

Dạo chơi tắm biển, một du khách tử vong ở Hang Câu

Phát hiện du khách tử vong nghi do đột quỵ ở Lý Sơn

Phát hiện du khách tử vong nghi do đột quỵ ở Lý Sơn

Bí thư Quảng Ngãi bác đề xuất đổ cát tạo bãi tắm tại Hang Câu

Bí thư Quảng Ngãi bác đề xuất đổ cát tạo bãi tắm tại Hang Câu