Thanh Hóa: Mặn mòi làng mắm Do Xuyên - Ba Làng

Thanh Hóa: Mặn mòi làng mắm Do Xuyên - Ba Làng

Đủ ngày, đủ tháng, mắm sẽ chín, có mùi đặc trưng, không tanh nồng. Nếm thử vài giọt nước mắm rút nỏ, cảm...