Vụ công an xã nhận hối lộ tại Diễn Châu: Kiểm sát viên đề nghị làm rõ nội dung tố cáo Điều tra viên

Vụ công an xã nhận hối lộ tại Diễn Châu: Kiểm sát viên đề nghị làm rõ nội dung tố cáo Điều tra viên

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Hủy án sơ thẩm vụ công an xã nhận tiền bồi dưỡng

Hủy án sơ thẩm vụ công an xã nhận tiền bồi dưỡng

Vụ công an xã nhận hối lộ tại Nghệ An: Kiểm sát viên đề nghị làm rõ nội dung tố cáo Điều tra viên

Vụ công an xã nhận hối lộ tại Nghệ An: Kiểm sát viên đề nghị làm rõ nội dung tố cáo Điều tra viên

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Công an hầu toà vì thông lệ nhận tiền 'bồi dưỡng' khi bắt mại dâm

Công an hầu toà vì thông lệ nhận tiền 'bồi dưỡng' khi bắt mại dâm

Hoãn phiên tòa xử 2 công an viên nhận hối lộ

Hoãn phiên tòa xử 2 công an viên nhận hối lộ

Hai công an viên nhận hối lộ 13 triệu hầu tòa

Hai công an viên nhận hối lộ 13 triệu hầu tòa

Công an xã 'bảo kê' mại dâm: VSK đề nghị trả hồ sơ, HĐXX tuyên bố hoãn

Công an xã 'bảo kê' mại dâm: VSK đề nghị trả hồ sơ, HĐXX tuyên bố hoãn

Công an xã không thừa nhận 'bảo kê' mại dâm, nhưng xin giảm nhẹ hình phạt

Công an xã không thừa nhận 'bảo kê' mại dâm, nhưng xin giảm nhẹ hình phạt

'Báo cáo tòa cô kia nói tôi nuốt cục tiền'

'Báo cáo tòa cô kia nói tôi nuốt cục tiền'