Quảng Ninh: Cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Quảng Ninh: Cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn trên đường tránh bão số 4

Cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn trên đường tránh bão số 4

Quảng Ninh: Cứu nạn kịp thời 3 thuyền viên trên vùng biển Vân Đồn

Quảng Ninh: Cứu nạn kịp thời 3 thuyền viên trên vùng biển Vân Đồn

Biên phòng Quảng Ninh cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Biên phòng Quảng Ninh cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Biên phòng cứu 3 ngư dân giữa biển trong thời tiết cực xấu

Biên phòng cứu 3 ngư dân giữa biển trong thời tiết cực xấu

Cứu 3 ngư dân gặp nạn trên đường tránh bão số 4

Cứu 3 ngư dân gặp nạn trên đường tránh bão số 4

Quảng Ninh: Lực lượng Biên phòng cứu nạn 3 ngư dân trên vùng biển Vân Đồn

Quảng Ninh: Lực lượng Biên phòng cứu nạn 3 ngư dân trên vùng biển Vân Đồn

Cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển trong sóng to gió lớn

Cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển trong sóng to gió lớn

Quảng Ninh: Cứu nạn thành công 3 ngư dân mắc cạn trên biển trong giông lốc

Quảng Ninh: Cứu nạn thành công 3 ngư dân mắc cạn trên biển trong giông lốc