A Lưới nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

A Lưới nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân A Lưới

Biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân A Lưới

Thắm đượm nghĩa tình nơi biên cương

Thắm đượm nghĩa tình nơi biên cương

Ấm áp những ngôi nhà 'Đại đoàn kết' trên biên giới

Ấm áp những ngôi nhà 'Đại đoàn kết' trên biên giới

Sắc hoa mới ở huyện vùng cao A Lưới

Sắc hoa mới ở huyện vùng cao A Lưới

Tặng hàng trăm suất quà cho học sinh vùng biên giới A Lưới

Tặng hàng trăm suất quà cho học sinh vùng biên giới A Lưới

Trao quà Tết cho người nghèo, TNXP hoàn cảnh khó khăn

Tập trung lo tết cho đồng bào vùng thiên tai

Tặng quà cho đồng bào nghèo vùng cao biên giới A Lưới