Hoạt động Công đoàn ngày 18.6.2018

Hoạt động Công đoàn ngày 18.6.2018

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN lần thứ 30

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp có chủ tịch mới

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp có chủ tịch mới

Tổng LĐLĐVN làm việc với Bộ Xây dựng về triển khai các dự án thiết chế công đoàn

Tổng LĐLĐVN làm việc với Bộ Xây dựng về triển khai các dự án thiết chế công đoàn

Triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Vietinbank

Triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Vietinbank

Thu kinh phí công đoàn qua Vietinbank vừa nhanh, vừa tiện

Thu kinh phí công đoàn qua Vietinbank vừa nhanh, vừa tiện