Nóng khiếu nại thu phí trạm BOT, sổ đỏ nhà chung cư...

Nóng khiếu nại thu phí trạm BOT, sổ đỏ nhà chung cư...

Yêu cầu báo cáo cụ thể việc giải quyết 511 khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng

Yêu cầu báo cáo cụ thể việc giải quyết 511 khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng

Thảo luận về dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Thẩm tra đề án thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng

Rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng chung sau thí điểm hợp nhất

Rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng chung sau thí điểm hợp nhất

Ủy ban Pháp luật thẩm tra Tờ trình thành lập phường Mỹ Đức và Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ủy ban Pháp luật thẩm tra Tờ trình thành lập phường Mỹ Đức và Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Dự thảo Luật hành chính công: Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính

Dự thảo Luật hành chính công: Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính

Ông Trần Đức Vinh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam

Ông Trần Đức Vinh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam

Đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm

Đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm