Làm sao có thể lụi tàn và mất đi

Làm sao có thể lụi tàn và mất đi

'Muốn tĩnh tâm, anh cứ hỏi lòng mình'. Câu thơ viết lúc nào? Chẳng nhớ nữa. Chắc hẳn trong tâm thế nhiều...