Trộm đồ nhưng cảm thấy áy náy, đạo tặc viết tâm thư chỉ nơi cất giấu

Trộm đồ nhưng cảm thấy áy náy, đạo tặc viết tâm thư chỉ nơi cất giấu

Tên trộm nói không hề có chủ đích trộm chiếc xe phân khối lớn mà vì quá thích nên đã lấy cắp chìa khóa và...