Indonesia đề cao vai trò của quân đội trong cứu trợ thảm họa động đất

Indonesia đề cao vai trò của quân đội trong cứu trợ thảm họa động đất

Thanh kiếm 'Mã đáo thành công'

Thanh kiếm 'Mã đáo thành công'

Linh hoạt, sáng tạo điều chỉnh thế trận tác chiến trong Chiến dịch tiến công Trị-Thiên năm 1972

Linh hoạt, sáng tạo điều chỉnh thế trận tác chiến trong Chiến dịch tiến công Trị-Thiên năm 1972

Chiến dịch đường 9-khe Sanh Xuân - hè 1968: Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Chiến dịch đường 9-khe Sanh Xuân - hè 1968: Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 góp phần đưa kháng chiến sang giai đoạn mới

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 góp phần đưa kháng chiến sang giai đoạn mới

Rút ra nhiều bài học quý về sự nghiệp quân sự, quốc phòng

Rút ra nhiều bài học quý về sự nghiệp quân sự, quốc phòng

Khẳng định tầm vóc và bài học lịch sử Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968

Khẳng định tầm vóc và bài học lịch sử Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968

Khai mạc Hội thảo khoa học về Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968

Các đại biểu dự hội thảo khoa học Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự hội thảo khoa học Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

'Nghi binh' Đường 9 - Khe Sanh để đánh thẳng vào đô thị miền Nam

'Nghi binh' Đường 9 - Khe Sanh để đánh thẳng vào đô thị miền Nam

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh Xuân - Hè 1968: Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh Xuân - Hè 1968: Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tự hào ở Đoàn Tân Trào

Tự hào ở Đoàn Tân Trào

Tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Bảo đảm đường cơ động và giao thông trên tuyến vận tải chiến lược

Bảo đảm đường cơ động và giao thông trên tuyến vận tải chiến lược

Mỹ dọa biện pháp mạnh khi Syria ra tối hậu thư cho phiến quân

Mỹ dọa biện pháp mạnh khi Syria ra tối hậu thư cho phiến quân

Nguyên soái cuối cùng của chế độ Xô viết Dmitri Yazov nói về lãnh tụ Iosif Stalin: Yêu quý, nâng niu Quân đội

Nguyên soái cuối cùng của chế độ Xô viết Dmitri Yazov nói về lãnh tụ Iosif Stalin: Yêu quý, nâng niu Quân đội

Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích Cây đa và Đền La Tiến trong giáo dục truyền thống cách mạng

Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích Cây đa và Đền La Tiến trong giáo dục truyền thống cách mạng

Tăng cường hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia

Tăng cường hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia