Leicester City dựng tượng Vichai

Leicester City dựng tượng Vichai

Aiyawatt, Phó Chủ tịch Leicester City và cũng là người con sắp kế nhiệm Vichai, xác nhận kế hoạch: ''Tôi dự...