Ép tiến độ!

Ép tiến độ!

Làm gì mà bộ đội, nhân viên y tế tập trung đông tại bệnh viện đa khoa tỉnh vậy Tư Đắk Lắk? Diễn tập hả?