Thế giới tuần qua: Cuộc gặp Trump - Tập kết thúc trong vỗ tay, hai bên tạm 'đình chiến'

Thế giới tuần qua: Cuộc gặp Trump - Tập kết thúc trong vỗ tay, hai bên tạm 'đình chiến'

20 bức ảnh ấn tượng về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống George H.W Bush

20 bức ảnh ấn tượng về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống George H.W Bush

Ông Bush 'cha' qua đời: Dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ

Ông Bush 'cha' qua đời: Dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ

Những hình ảnh đáng nhớ về cựu Tổng thống Bush cha

Những hình ảnh đáng nhớ về cựu Tổng thống Bush cha

Cựu Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94