Những chia sẻ hồn nhiên của đội bóng nhí Thái Lan lần đầu trước báo giới

Những chia sẻ hồn nhiên của đội bóng nhí Thái Lan lần đầu trước báo giới

Đội bóng Thái Lan trong cuộc phỏng vấn đầu tiên

Đội bóng Thái Lan trong cuộc phỏng vấn đầu tiên

Cấm ôm, đụng chạm các cầu thủ Thái Lan vừa được cứu

Cấm ôm, đụng chạm các cầu thủ Thái Lan vừa được cứu

Mẹ cầu thủ nhí Thái được cứu khỏi hang: Nghe tên con là hạnh phúc đủ rồi!

Mẹ cầu thủ nhí Thái được cứu khỏi hang: Nghe tên con là hạnh phúc đủ rồi!

Chiến dịch cứu đội bóng Thái tiếp tục trong 10-20 giờ tới

Chiến dịch cứu đội bóng Thái tiếp tục trong 10-20 giờ tới

Đội bóng Thái có thể đi bộ ra khỏi hang do mực nước giảm

Đội bóng Thái có thể đi bộ ra khỏi hang do mực nước giảm

Thành viên đầu tiên đội bóng nhí Thái Lan ra ngoài vào 21h tối nay

Thành viên đầu tiên đội bóng nhí Thái Lan ra ngoài vào 21h tối nay