Y tá 'tử thần' sát hại hàng loạt bệnh nhân

Y tá 'tử thần' sát hại hàng loạt bệnh nhân

Rùng mình y tá đầu độc 20 bệnh nhân để né việc

Rùng mình y tá đầu độc 20 bệnh nhân để né việc

Nữ y tá Nhật Bản đầu độc 20 bệnh nhân vì lý do gây chấn động

Nữ y tá Nhật Bản đầu độc 20 bệnh nhân vì lý do gây chấn động

Vụ án rúng động: Nữ y tá Nhật Bản đầu độc 20 bệnh nhân bằng chất khử trùng

Vụ án rúng động: Nữ y tá Nhật Bản đầu độc 20 bệnh nhân bằng chất khử trùng

Nữ y tá Nhật hạ độc hàng chục bệnh nhân

Nữ y tá Nhật hạ độc hàng chục bệnh nhân

Nữ y tá viện dưỡng lão bị tình nghi tiêm chất tẩy độc giết chết hàng chục bệnh nhân

Nữ y tá viện dưỡng lão bị tình nghi tiêm chất tẩy độc giết chết hàng chục bệnh nhân

Rùng mình lí do khiến nữ y tá đầu độc 20 bệnh nhân sắp qua đời

Rùng mình lí do khiến nữ y tá đầu độc 20 bệnh nhân sắp qua đời

Nữ y tá Nhật Bản thú tội sát hại hơn 20 bệnh nhân bằng thuốc sát trùng

Nữ y tá Nhật Bản thú tội sát hại hơn 20 bệnh nhân bằng thuốc sát trùng

Y tá Nhật Bản bị bắt sau khi đầu độc hơn 20 bệnh nhân

Y tá Nhật Bản bị bắt sau khi đầu độc hơn 20 bệnh nhân