Viện nghiên cứu RTI của Mỹ khen ngợi Việt Nam thanh toán được bệnh chân voi

Viện nghiên cứu RTI của Mỹ khen ngợi Việt Nam thanh toán được bệnh chân voi

Việt Nam chính thức xóa sổ bệnh chân voi

Việt Nam chính thức xóa sổ bệnh chân voi

Việt Nam loại trừ được bệnh chân voi

Việt Nam loại trừ được bệnh chân voi

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

WHO công nhận Việt Nam loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

WHO công nhận Việt Nam loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

WHO chứng nhận Việt Nam loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

WHO chứng nhận Việt Nam loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

WHO công bố Việt Nam loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

WHO công bố Việt Nam loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam đã loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam đã loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh phù chân voi

Việt Nam được công nhận loại trừ bệnh phù chân voi

Việt Nam là một trong số ít quốc gia loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

Việt Nam là một trong số ít quốc gia loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết

Đi giày dép là chuyện quá bình thường nhưng với cô gái này đó lại là điều xa xỉ

Đi giày dép là chuyện quá bình thường nhưng với cô gái này đó lại là điều xa xỉ