Gỡ 'nút thắt' cơ chế, chủ động sản xuất vaccine

Gỡ 'nút thắt' cơ chế, chủ động sản xuất vaccine

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin lở mồm long móng

Việt Nam tự sản xuất được vaccine lở mồm long móng

Việt Nam tự sản xuất được vaccine lở mồm long móng

Đại dịch lở mồm long móng và vụ án oan hơn 3.600 ngày

Đại dịch lở mồm long móng và vụ án oan hơn 3.600 ngày

Hé lộ loại vaccine là 'khắc tinh' của bệnh lở mồm long móng ở Việt Nam

Hé lộ loại vaccine là 'khắc tinh' của bệnh lở mồm long móng ở Việt Nam

Công bố sản xuất thành công vacxin lở mồm long móng tại Việt Nam

Công bố sản xuất thành công vacxin lở mồm long móng tại Việt Nam

Việt Nam sản xuất thành công vắc-xin lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vắc-xin lở mồm long móng

Việt Nam chính thức làm chủ công nghệ vacxin lở mồm long móng

Việt Nam chính thức làm chủ công nghệ vacxin lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất được vắc xin khống chế bệnh xuất hiện 100 năm trước

Việt Nam sản xuất được vắc xin khống chế bệnh xuất hiện 100 năm trước

Bản án oan nghiệt đẩy doanh nhân giỏi vào cảnh khánh kiệt

Bản án oan nghiệt đẩy doanh nhân giỏi vào cảnh khánh kiệt

Doanh nhân bại sản vì 'án oan'

Doanh nhân bại sản vì 'án oan'

Không thể bỏ kiểm dịch sản phẩm thịt, trứng, sữa đã chế biến

Không thể bỏ kiểm dịch sản phẩm thịt, trứng, sữa đã chế biến

Những tháng cuối năm, nguy cơ phát sinh dịch lở mồm long móng cao

Những tháng cuối năm, nguy cơ phát sinh dịch lở mồm long móng cao

Sản xuất thành công vaccine phòng bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Sản xuất thành công vaccine phòng bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Sản xuất thành công vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Sản xuất thành công vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Vacxin lở mồm long móng đã được sản xuất thành công tại Việt Nam

Vacxin lở mồm long móng đã được sản xuất thành công tại Việt Nam