2 năm nữa Việt Nam có đủ vaccine phòng bệnh lở mồm long móng

2 năm nữa Việt Nam có đủ vaccine phòng bệnh lở mồm long móng

Bò dự án bị mắc bệnh trước, hơn 100 con bò nhà bị dịch bệnh sau đó

Bò dự án bị mắc bệnh trước, hơn 100 con bò nhà bị dịch bệnh sau đó

Gỡ 'nút thắt' cơ chế, chủ động sản xuất vaccine

Gỡ 'nút thắt' cơ chế, chủ động sản xuất vaccine

Đại dịch lở mồm long móng và vụ án oan hơn 3.600 ngày

Đại dịch lở mồm long móng và vụ án oan hơn 3.600 ngày

Hé lộ loại vaccine là 'khắc tinh' của bệnh lở mồm long móng ở Việt Nam

Hé lộ loại vaccine là 'khắc tinh' của bệnh lở mồm long móng ở Việt Nam

Công bố sản xuất thành công vacxin lở mồm long móng tại Việt Nam

Công bố sản xuất thành công vacxin lở mồm long móng tại Việt Nam

Việt Nam sản xuất thành công vắc-xin lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vắc-xin lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất được vắc xin khống chế bệnh xuất hiện 100 năm trước

Việt Nam sản xuất được vắc xin khống chế bệnh xuất hiện 100 năm trước

Sản xuất thành công vaccine phòng bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Sản xuất thành công vaccine phòng bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Nguy cơ lây lan bệnh lở mồm long móng

Nguy cơ lây lan bệnh lở mồm long móng

Vụ dân tố cơ sở giết mổ phát dịch: Lợn dương tính bệnh lở mồm long móng

Vụ dân tố cơ sở giết mổ phát dịch: Lợn dương tính bệnh lở mồm long móng

Dịch lở mồm long móng tái phát, nguy cơ lan rộng

Dịch lở mồm long móng tái phát, nguy cơ lan rộng

Hơn 160 gia súc tại 4 huyện 'dính' bệnh lở mồm long móng

Hơn 160 gia súc tại 4 huyện 'dính' bệnh lở mồm long móng