Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị xử nghiêm các vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị xử nghiêm các vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

Chủ tịch Quốc hội: Dân bức xúc những người trốn trách nhiệm hình sự bằng bệnh án tâm thần giả

Chủ tịch Quốc hội: Dân bức xúc những người trốn trách nhiệm hình sự bằng bệnh án tâm thần giả

Bộ trưởng Y tế nói về 'chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội

Bộ trưởng Y tế nói về 'chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội

Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị xử nghiêm các vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị xử nghiêm các vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

Có hay không việc 'chạy án' bằng bệnh tâm thần giả?

Có hay không việc 'chạy án' bằng bệnh tâm thần giả?

Bộ trưởng Y tế: 'Chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội hình sự không dễ!

Bộ trưởng Y tế: 'Chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội hình sự không dễ!

Bộ trưởng Y tế nói gì về 'chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội hình sự?

Bộ trưởng Y tế nói gì về 'chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội hình sự?

Bộ trưởng Y tế: 'Chạy' bệnh án tâm thần không dễ!

Bộ trưởng Y tế: 'Chạy' bệnh án tâm thần không dễ!

Chủ tịch Quốc hội: Cần xử lý nghiêm trường hợp án hình sự 'chạy' bệnh án tâm thần

Chủ tịch Quốc hội: Cần xử lý nghiêm trường hợp án hình sự 'chạy' bệnh án tâm thần

'Chạy' bệnh án tâm thần để thoát tội không dễ!

'Chạy' bệnh án tâm thần để thoát tội không dễ!

Xử lý nghiêm các vụ 'chạy án' bằng bệnh án tâm thần

Xử lý nghiêm các vụ 'chạy án' bằng bệnh án tâm thần

Bộ trưởng Y tế: Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần để trốn tội không dễ

Bộ trưởng Y tế: Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần để trốn tội không dễ