Sập giàn giáo công trình xây dựng 6 người gặp nạn

Sập công trình siêu thị trong đêm, 4 người bị thương

Sập công trình siêu thị trong đêm, 4 người bị thương

Công trình siêu thị sập khiến ít nhất 3 người bị thương

Công trình siêu thị sập khiến ít nhất 3 người bị thương

Công trình siêu thị đổ sập trong đêm, ít nhất 3 người bị thương

Công trình siêu thị đổ sập trong đêm, ít nhất 3 người bị thương

Sập ô văng công trình siêu thị, 4 công nhân nhập viện

Sập ô văng công trình siêu thị, 4 công nhân nhập viện

Vũng Tàu: Ô văng công trình sập đè 3 người bị thương

Vũng Tàu: Ô văng công trình sập đè 3 người bị thương

Sập công trình siêu thị đang xây dựng, 3 công nhân nhập viện

Sập công trình siêu thị đang xây dựng, 3 công nhân nhập viện

Sập công trình siêu thị, 3 người bị thương

Sập công trình siêu thị, 3 người bị thương