Quảng Nam: Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy tại bến

Quảng Nam: Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy tại bến

Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy khi đang đậu trong bến xe

Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy khi đang đậu trong bến xe

Chết đứng nhìn xe khách bốc cháy trơ khung khi đậu trong bến

Chết đứng nhìn xe khách bốc cháy trơ khung khi đậu trong bến

Ô tô giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa bến

Ô tô giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa bến

Xe khách giường năm đang đậu tại bến bất ngờ bốc cháy

Xe khách giường năm đang đậu tại bến bất ngờ bốc cháy

Đang đỗ trong bến, xe khách bốc cháy dữ dội

Đang đỗ trong bến, xe khách bốc cháy dữ dội

Quảng Nam: Xe giường nằm bốc cháy dữ dội trong bãi đỗ, toàn bộ khung xe cùng nhiều tài sản của khách bị thiêu rụi

Quảng Nam: Xe giường nằm bốc cháy dữ dội trong bãi đỗ, toàn bộ khung xe cùng nhiều tài sản của khách bị thiêu rụi

Xe khách bất ngờ cháy dữ dội khi đang đậu trong bến

Xe khách bất ngờ cháy dữ dội khi đang đậu trong bến

Xe khách giường nằm bị cháy trơ khung lúc giữa trưa

Xe khách giường nằm bị cháy trơ khung lúc giữa trưa

Đang đậu trong bến, ô tô khách bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Nam

Đang đậu trong bến, ô tô khách bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Nam

Xe giường nằm cháy trơ khung trong bến xe

Xe giường nằm cháy trơ khung trong bến xe

Xe khách bốc cháy trơ khung khi đậu trong bến

Xe khách bốc cháy trơ khung khi đậu trong bến

Xe khách đỗ trong bến bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Xe khách đỗ trong bến bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt