Hải Phòng: 6 chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ thành phố tiếp tục hoạt động từ ngày 15-8

Hải Phòng: 6 chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ thành phố tiếp tục hoạt động từ ngày 15-8

Trước tình hình dịch Covid- 19 có diễn biến vô cùng phức tạp, TP Hải Phòng yêu cầu thiết lập 6 chốt kiểm...
Hải Phòng: Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Hải Phòng: Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19

Hải Phòng ngày đầu tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19

Hải Phòng kiểm tra y tế đối với người ra vào thành phố từ ngày 15/8

Hải Phòng kiểm tra y tế đối với người ra vào thành phố từ ngày 15/8

Hải Phòng: Cách chức giám đốc bến phà để nhân viên thu tiền không xé vé

Hải Phòng: Cách chức giám đốc bến phà để nhân viên thu tiền không xé vé

Thu tiền không xé vé ở Hải Phòng: Việc 'bốc bải' là không tránh khỏi

Thu tiền không xé vé ở Hải Phòng: Việc 'bốc bải' là không tránh khỏi

Cách chức giám đốc, kỷ luật nhiều cán bộ phà Quang Thanh, Hải Phòng

Cách chức giám đốc, kỷ luật nhiều cán bộ phà Quang Thanh, Hải Phòng

Thu tiền không xé vé ở Hải Phòng: Cách chức giám đốc bến phà Quang Thanh

Thu tiền không xé vé ở Hải Phòng: Cách chức giám đốc bến phà Quang Thanh

Cần làm rõ việc thu tiền không xé vé ở bến phà Quang Thanh

Cần làm rõ việc thu tiền không xé vé ở bến phà Quang Thanh