Mễ Sở - vùng đất ven sông huyền thoại

Mễ Sở - vùng đất ven sông huyền thoại

Không biết cái tên Tổng Mễ còn gọi là Mễ Sở có tự bao giờ. Nhưng vùng đất sa bồi màu mỡ, ngút ngàn màu xanh...