Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Quảng Nam: Cháy tàu cá gần 10 tỷ trong đêm

Quảng Nam: Cháy tàu cá gần 10 tỷ trong đêm

Quảng Nam: Tàu cá bất ngờ cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Quảng Nam: Tàu cá bất ngờ cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Quảng Nam: Cháy tàu cá gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Quảng Nam: Cháy tàu cá gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Tàu cá gần 10 tỉ đồng của ngư dân Quảng Nam bị thiêu rụi trong đêm

Tàu cá gần 10 tỉ đồng của ngư dân Quảng Nam bị thiêu rụi trong đêm

Tàu 10 tỉ cháy rụi khi neo đậu tránh bão số 9

Tàu 10 tỉ cháy rụi khi neo đậu tránh bão số 9

Tàu 10 tỉ cháy rụi khi neo đậu tránh bão số 9

Tàu 10 tỉ cháy rụi khi neo đậu tránh bão số 9

Quảng Nam: Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Quảng Nam: Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Tàu cá cháy rụi giữa đêm mưa gió, ngư dân khóc ròng vì thiệt hại 10 tỷ đồng

Tàu cá cháy rụi giữa đêm mưa gió, ngư dân khóc ròng vì thiệt hại 10 tỷ đồng

Tàu gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam cháy rụi trong đêm

Tàu gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam cháy rụi trong đêm

Tàu cá bị thiêu rụi trong đêm, ước thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Tàu cá bị thiêu rụi trong đêm, ước thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Đang neo đậu, tàu cá gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam bốc cháy trong đêm

Đang neo đậu, tàu cá gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam bốc cháy trong đêm

Tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang neo đậu bốc cháy trong đêm

Tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang neo đậu bốc cháy trong đêm

Quảng Nam: Tàu 10 tỷ bị thiêu rụi trong đêm

Quảng Nam: Tàu 10 tỷ bị thiêu rụi trong đêm

Tàu cá hơn 9 tỷ đồng bị thiêu rụi trong đêm

Tàu cá hơn 9 tỷ đồng bị thiêu rụi trong đêm

Tàu cá trị giá 9 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam cháy trong đêm

Tàu cá trị giá 9 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam cháy trong đêm