Thi thể trên sông Hương

Thi thể trên sông Hương

Phát hiện thi thể nam du khách nước ngoài trôi nổi trên sông

Phát hiện thi thể nam du khách nước ngoài trôi nổi trên sông

Phát hiện thi thể nam du khách nước ngoài nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể nam du khách nước ngoài nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể người đàn ông lõa thể nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể người đàn ông lõa thể nổi trên sông Hương

Phát hiện một người nước ngoài tử vong trên sông Hương

Phát hiện một người nước ngoài tử vong trên sông Hương

Phát hiện thi thể du khách nước ngoài nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể du khách nước ngoài nổi trên sông Hương

Phát hiện thi thể du khách nước ngoài lõa thể trên sông Hương

Phát hiện thi thể du khách nước ngoài lõa thể trên sông Hương

Phát hiện xác người đàn ông nước ngoài lõa thể nổi trên sông Hương

Phát hiện xác người đàn ông nước ngoài lõa thể nổi trên sông Hương