'Bến xe hiện đại nhất cả nước' đầu tư hơn 100 tỷ để hoạt động trong 7 năm?

'Bến xe hiện đại nhất cả nước' đầu tư hơn 100 tỷ để hoạt động trong 7 năm?

Dù được đầu tư hơn 100 tỷ và được đánh giá là hiện đại nhất cả nước nhưng nhiều khả năng bến xe khách Yên...