TP. Sầm Sơn: Bão áp sát bờ, nhiều du khách vẫn 'vô tư' tắm biển

TP. Sầm Sơn: Bão áp sát bờ, nhiều du khách vẫn 'vô tư' tắm biển

Thanh Hóa chủ động triển khai các phương án ứng phó vói bão số 4

Thanh Hóa chủ động triển khai các phương án ứng phó vói bão số 4

Các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó bão số 4

Các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó bão số 4

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cấm biển, thu hoạch lúa chạy bão số 4

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cấm biển, thu hoạch lúa chạy bão số 4

Đã liên lạc được với 3 tàu cá của huyện Hậu Lộc

Đã liên lạc được với 3 tàu cá của huyện Hậu Lộc

Thanh Hóa cấm biển, 3 tàu cá mất liên lạc

Thanh Hóa cấm biển, 3 tàu cá mất liên lạc

Thanh Hóa cấm biển, Nghệ An sẵn sàng phương án di dời 26 nghìn dân

Thanh Hóa cấm biển, Nghệ An sẵn sàng phương án di dời 26 nghìn dân

Công tác ứng phó với bão số 4: Vẫn còn 3 phương tiện chưa có thông tin liên lạc lại với bờ

Công tác ứng phó với bão số 4: Vẫn còn 3 phương tiện chưa có thông tin liên lạc lại với bờ

Bão số 4 hướng thẳng Bắc Trung Bộ: 3 tàu thuyền Thanh Hóa mất liên lạc

Bão số 4 hướng thẳng Bắc Trung Bộ: 3 tàu thuyền Thanh Hóa mất liên lạc