Venice cấm tàu du lịch để bảo vệ thành phố cổ

Venice cấm tàu du lịch để bảo vệ thành phố cổ

Những tàu du lịch khổng lồ được cho là tác nhân tàn phá thành phố Venice cổ kính đã bị cấm hoạt động.