Giấu 175 gói heroin trong 2 quả bóng bay định vượt biên sang Trung Quốc

Giấu 175 gói heroin trong 2 quả bóng bay định vượt biên sang Trung Quốc

'Quái chiêu' vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

'Quái chiêu' vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy sang biên giới

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy sang biên giới

Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng cùng 175 gói ma túy

Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng cùng 175 gói ma túy

Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 175 gói heroin qua biên giới tiêu thụ

Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 175 gói heroin qua biên giới tiêu thụ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 200 gói ma túy sang biên giới tiêu thụ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 200 gói ma túy sang biên giới tiêu thụ

Quảng Ninh: Đang vận chuyển 200 gói ma túy thì bị bắt giữ

Quảng Ninh: Đang vận chuyển 200 gói ma túy thì bị bắt giữ

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 200 gói ma túy

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 200 gói ma túy

Bắt giữ đối tượng chuyên tuồn ma túy cho công nhân bốc vác

Bắt giữ đối tượng chuyên tuồn ma túy cho công nhân bốc vác