Bắt 3 xe tải chở hơn 40m³ gỗ lậu chờ tẩu tán

Bắt 3 xe tải chở hơn 40m³ gỗ lậu chờ tẩu tán

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 xe tải chở gỗ lậu đang giấu trên sà lan chờ tẩu tán. Tổng khối lượng gỗ quy...