Sẽ xuất bản bộ đĩa CD, DVD 'Dân ca – Ca dao Vùng mỏ'

Sẽ xuất bản bộ đĩa CD, DVD 'Dân ca – Ca dao Vùng mỏ'

Chiều 17/10, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến kịch bản, ma két album bộ đĩa CD, DVD 'Dân ca...