Chuyện trên những cung đường bất tử

Chuyện trên những cung đường bất tử

Mọi thứ có thể phai mờ, nhưng ký ức về những ngày làm đường, phá bom... cùng đồng đội trên cung đường...