Mạng xã hội là một phòng xử án

Mạng xã hội là một phòng xử án

Ngày 7-3-2020, khi Việt Nam đang ở ngày thứ 22 không có ca nhiễm COVID mới, thì bất ngờ có tin về bệnh nhân...